Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Hvor selv den mindste stjerne lyser

Nordstjerneskolen vil være en skole, der er kendt for et højt fagligt motiverende og innovativt læringsmiljø, med professionelle, positive medarbejdere, som arbejder med anerkendende tilgang til læring.
Skolen er pr. 1. august 2012 sammenlagt af flere skoler i Gribskov Kommune. 
 
Motivation er den afgørende faktor for lysten til at lære, til at kæmpe for at opnå resultater og at udvikle gode arbejdsvaner, som kan tages med videre i uddannelsessystemet og livet.
 
For at opnå størst mulig motivation vil vi gennem hele skoleforløbet arbejde med fleksible holddelinger på tværs af klasser. På den måde kan undervisningen i højere grad tilrettelægges til den enkelte elevs behov, kompetencer og interesser.
 
I indskolingen 0.-2. klasse arbejdes der med holddelinger, der arbejdes med rullende skolestart og pædagoger i undervisningen, så eleverne bliver mødt, hvor de er fagligt og socialt for at kunne udvikle sig positivt.
 
Mellemtrinnet 3.-6. klasse har særlig opmærksomhed på at udvikle de grundlæggende færdigheder, så eleverne stadig er motiverede for at lære, når de skal gå i overbygningen.
 
I 7.-9. årgang skabes konstruktivt ungdomsmiljø med mange holddelinger, hvor fag tones (linjer), og der vil være mange motiverende valgmuligheder for de unge, så de bliver klar til ungdomsuddannelser.
Der samarbejdes med Uddannelsescentret gennem flere forløb for at gøre eleverne uddannelsesparate.
 
Gennem hele skoleforløbet vil der være hold og fleksible læringsmiljøer, hvor der er mulighed for at lære på mere praktiske og kreative måder, samtidig med at andre hold giver udfordringer for de elever, der har særlige evner fagligt.
Der arbejdes med tydelig og inkluderende klasseledelse, alle pædagogiske medarbejdere gennemgår samme uddannelsesforløb for at have fælles pædagogisk tilgang til læring og inklusion ud fra systemisk grundlag.
 
Karen Kaas, skoleleder