Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Hvor selv den mindste stjerne lyser

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Samlet elevtal pr. 01-08-2017:  702 elever
 
Oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlig klassekvotient: 22,5

 

Karaktergennemsnit

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal elever pr. pc

Antal elever pr. pc/tablet: 2

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 
Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-08-2017: 61

 Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale